Όροι Υπηρεσιών

Είστε εδώ

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Γενικοί όροι παροχής υπηρεσιών επισκευής υλικού και ανάκτησης δεδομένων από την επιχείρηση με επωνυμία Καρυδόπουλος Παναγιώτης και διακριτικό τίτλο Computer Systems (στο εξής θα αναφέρεται ως επιχείρηση).
1. Η αρχική εκτίμηση κόστους επισκευής δεν είναι δεσμευτική. Αν κατά τη διάρκεια της επισκευής διαπιστωθούν επιπλέον βλάβες στο προς επισκευή υλικό, το κόστος επισκευής ενδέχεται να αυξηθεί. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της επισκευής οπότε αφαιρούνται οποιαδήποτε εξαρτήματα ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί από την επιχείρηση και δεν υπάρχει καμία χρέωση. Τα συμπτώματα του υλικού ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τα αρχικά.
2. Τα τμήματα στα οποία διαπιστώνεται η βλάβη του προς επισκευή υλικού (από τους τεχνικούς της επιχείρησης) θεωρούνται ως μή λειτουργικά και ολικώς κατεστραμμένα ακόμη και αν υπολειτουργούν. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η επισκευή του υλικού τότε τα τμήματα αυτά ενδέχεται να παρουσιάζουν διαφορετική συμπεριφορά με αποτέλεσμα το υλικό  να έχει διαφορετικά συμπτώματα. Η επιχείρηση δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να επαναφέρει το υλικό σε προηγούμενη μερικώς λειτουργική κατάσταση. 
3. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια δεδομένων του πελάτη. Ο πελάτης υποχρεούται να τηρήσει αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων του πριν την παράδοση του υλικού στην επιχείρηση. 
4.  Η επιχείρηση υποχρεούται να αποθηκεύσει το υλικό στο χώρο της για διάστημα έως 6 μήνες μετά την παραλαβή του ανεξάρτητα με την εξέλιξη της επισκευής. Για μεγαλύτερο διάστημα η επιχείρηση δικαιούται να ζητήσει έξοδα αποθήκευσης του υλικού ανάλογα με την τιμολογιακή της πολιτική. Σε κάθε περίπτωση μετά από διάστημα 12 μηνών (365 ημέρες) το υλικό θεωρείται αζήτητο και δίνεται σε εταιρεία ανακύκλωσης.
5. Η επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρουσιάζονται αισθητικές φθορές κατά τη διάρκεια των επισκευών. Η επιχείρηση αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τμήματα τα οποία παρουσίασαν σοβαρές μηχανικές βλάβες (πχ σπασμένα μέρη) κατά τη διάρκεια της επισκευής και με υπαιτιότητα της επιχείρησης. Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθίστανται τμήματα τα οποία, κατά δήλωση του πελάτη, παρουσίασαν ελαφριά αισθητική φθορά (πχ ελαφριές γρατζουνιές) κατά τη διάρκεια της επισκευής, η τα οποία παρουσίαζαν μηχανική φθορά (πχ σπασίματα) κατά την παραλαβή του υλικού, η οποία επιδεινώθηκε.
6. Όλες οι επισκευές καλύπτονται από εγγύηση το διάστημα της οποίας αναγράφεται στο τιμολόγιο ή στην απόδειξη με αρχή την ημερομηνία έκδοσής του σχετικού παραστατικού. Για να ισχύσει η εγγύηση ο υπολογιστής θα πρέπει να παραδοθεί πλήρης στο εργαστήριο (συμπεριλαμβανομένου επεξεργαστή, σκληρού δίσκου, μνήμης ram, τροφοδοτικού, μπαταρίας κτλ). Η εγγύηση καλύπτει επανάληψη της επισκευής κατά τον ίδιο τρόπο που έγινε αρχικά. Η χρήση της εγγύησης δεν συνιστά ανανέωσή της. Σε καμία περίπτωση δεν καλύπτονται έξοδα αποστολής ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση από τον πελάτη. Αν δεν είναι δυνατή η επανάληψη της επισκευής τότε επιστρέφεται το ποσό του παραστατικού στον πελάτη για το μέρος που αφορά την σχετική επισκευή. Σε περιπτώσεις που απαιτείται αντικατάσταση εξαρτήματος σε εγγύηση η επισκευή ενδέχεται να καθυστερήσει αρκετά (έως και 40 εργάσιμες ημέρες σε κάποιες περιπτώσεις). Η εγγύηση ακυρώνεται αν παραβιαστεί κάποιο από τα αυτοκόλλητα ασφαλείας που τοποθετούνται στο κάτω μέρος του υπολογιστή η αν διαπιστωθεί κακή χρήση του υπολογιστή (σημάδια υγρασίας στο εσωτερικό, υπερβολική σκόνη η βρωμιά, σοβαρές μηχανικές φθορές πχ σπασίματα). Μόνο αποδεικτικό της εγγύησης είναι το σχετικό παραστατικό και το οποίο πρέπει να συνοδεύει τον υπολογιστή. Η εγγύηση δεν καλύπτει μηχανικές βλάβες σε καμία περίπτωση.
7. Η αρχική εκτίμηση χρόνου επισκευής δεν είναι δεσμευτική. Αν απαιτηθεί η παραγγελία εξαρτήματος ο χρόνος ενδέχεται να αυξηθεί σημαντικά (άνω των 10 εργάσιμων ημερών). Η επιχείρηση θα φροντίσει να ενημερώσει τον πελάτη σε περίπτωση καθυστέρησης. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης δικαιούται να ζητήσει την ακύρωση της επισκευής οπότε αφαιρούνται οποιαδήποτε εξαρτήματα ενδεχομένως να έχουν τοποθετηθεί από την επιχείρηση και δεν υπάρχει καμία χρέωση. Τα συμπτώματα του υπολογιστή ενδέχεται να είναι διαφορετικά από τα αρχικά.

Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2012
Παναγιώτης Καρυδόπουλος

Επισκευάζουμε

Σχετικά με εμάς

Στην Computer Systems προσφέρουμε υπηρεσίες επισκευής και ανάκτησης δεδομένων από το 2008. Είμαστε η μοναδική επιχείρηση που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ε.Ε με σκοπό την έρευνα σχετικά με την ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένα αποθηκευτικά μέσα και τις μεθόδους επισκευής BGA. Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας μας μπορούμε να προσφέρουμε το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας σε όλες τις υπηρεσίες μας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Προσφέρουμε επίσης επαγγελματικό εξοπλισμό, εκπαίδευση, υποστήριξη και αναλώσιμα υλικά για τα εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από απλούς πελάτες που θέλουν να επισκευάσουν απλά ένα σπασμένο iPhone μέχρι καταστήματα αλυσίδας που θέλουν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εργαστηρίων επισκευής, η Computer Systems μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες ολοκληρωμένες λύσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας