Επισκευές Tablet & Smartphone

Είστε εδώ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ TABLET & SMARTPHONE
 

Στην Computer-Systems έχουμε εξοπλιστεί με όλα τα απαραίτητα εργαλεία καθώς και με τον πιο σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο προσωπικό μας είμαστε σε θέση να επισκευάσουμε όλες τις βλάβες στις ανταγωνιστικότερες τιμές της αγοράς.

 

*Εάν σας ενδιαφέρει κάποια από τις παρακάτω επισκευές,

παρακαλούμε να κάνετε "click" στο όνομα της ανάλογης επισκευής, για να μεταφερθείτε στην σελίδα της στο e-shop μας*

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ SMARTPHONE

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

*Αντικατάσταση του ελαττωματικού βύσματος τροφοδοσίας με καινούριο*

Εγγύηση: 6  μήνες
Κόστος: 31€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POWER BUTTON (ON/OFF)

*Αντικατάσταση του on/off button με καινούριο*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 6  μήνες
Κόστος: 18,60€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ - DIGITIZER

*Αντικατάσταση σπασμένης οθόνης ή και digitizer μετά από πτώση*

*Η προσφορά περιλαμβάνει μόνο την εργασία της αντικατάστασης και όχι την αγορά της οθόνης - digitizer*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 6  μήνες (αν το ανταλακτικό αγοραστεί από την εταιρία μας)
Κόστος: 18,60€

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΏΣΗ ΥΓΡΟΥ

*Επισκευή καμμένης πλακέτας μετά από πτώση υγρού*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 4  μήνες
Κόστος: 49,60€

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

*Επισκευή μετά από πτώση της συσκευής*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 4  μήνες
Κόστος: 49,60€

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

*Επισκευή καμμένης πλακέτας*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 4  μήνες
Κόστος: 49,60€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΕΙΟΥ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

*Αντικατάσταση του χαλασμένου ηχείου - μικροφώνου της συσκευής*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 6  μήνες
Κόστος: 31€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WI-FI CHIP

*Αντικατάσταση του χαλασμένου wi-fi chip της συσκευής*

*Η προσφορά περιλαμβάνει μόνο την εργασία της αντικατάστασης και όχι την αγορά του wi-fi chip*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 6  μήνες (αν το ανταλακτικό αγοραστεί από την εταιρία μας)
Κόστος: 18.60€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

*Αντικατάσταση της μπαταρίας της συσκευής*

*Η προσφορά περιλαμβάνει μόνο την εργασία της αντικατάστασης και όχι την αγορά της μπαταρίας*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 1 χρόνο (αν το ανταλακτικό αγοραστεί από την εταιρία μας)
Κόστος: 5€

 

ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FIRMWARE

*Όταν το smartphone δεν μπορεί πλέον να φορτώσει το λειτουργικό μετά από αναβάθμιση ή εγκατάσταση ενημερώσεων*

*Δεν περιλαμβάνεται back up των αρχείων και τον εφαρμογών*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: Δεν δίνεται εγγύηση για τέτοιου είδους επισκευές
Κόστος: 37.20€

 

ΕΠΑΝΑΦOΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

*Όταν το smartphone "κολλάει" και αργεί να ανταποκριθεί λόγο ιών ή εφαρμογών*

*Δεν περιλαμβάνεται back up των αρχείων και τον εφαρμογών*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: Δεν δίνεται εγγύηση για τέτοιου είδους επισκευές
Κόστος: 12.40€

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ TABLET

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΥΣΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

*Αντικατάσταση του ελαττωματικού βύσματος τροφοδοσίας με καινούριο*

Εγγύηση: 6  μήνες
Κόστος: 31€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ POWER BUTTON (ON/OFF)

*Αντικατάσταση του on/off button με καινούριο*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 6  μήνες
Κόστος: 18,60€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΘΟΝΗΣ - DIGITIZER

*Αντικατάσταση σπασμένης οθόνης ή και digitizer μετά από πτώση*

*Η προσφορά περιλαμβάνει μόνο την εργασία της αντικατάστασης και όχι την αγορά της οθόνης - digitizer*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 6  μήνες (αν το ανταλακτικό αγοραστεί από την εταιρία μας)
Κόστος: 18,60€

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΏΣΗ ΥΓΡΟΥ

*Επισκευή καμμένης πλακέτας μετά από πτώση υγρού*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 4  μήνες
Κόστος: 49,60€

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΤΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

*Επισκευή μετά από πτώση της συσκευής*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 4  μήνες
Κόστος: 49,60€

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΚΕΤΑΣ

*Επισκευή καμμένης πλακέτας*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 4  μήνες
Κόστος: 49,60€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΧΕΙΟΥ - ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

*Αντικατάσταση του χαλασμένου ηχείου - μικροφώνου της συσκευής*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 6  μήνες
Κόστος: 31€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ WI-FI CHIP

*Αντικατάσταση του χαλασμένου wi-fi chip της συσκευής*

*Η προσφορά περιλαμβάνει μόνο την εργασία της αντικατάστασης και όχι την αγορά του wi-fi chip*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 6  μήνες (αν το ανταλακτικό αγοραστεί από την εταιρία μας)
Κόστος: 18.60€

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

*Αντικατάσταση της μπαταρίας της συσκευής*

*Η προσφορά περιλαμβάνει μόνο την εργασία της αντικατάστασης και όχι την αγορά της μπαταρίας*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: 1 χρόνο (αν το ανταλακτικό αγοραστεί από την εταιρία μας)
Κόστος: 5€

 

ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ FIRMWARE

*Όταν το tablet δεν μπορεί πλέων να φορτώσει το λειτουργικό μετά από αναβάθμιση ή εγκατάσταση ενημερώσεων*

*Δεν περιλαμβάνεται back up των αρχείων και τον εφαρμογών*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: Δεν δίνεται εγγύηση για τέτοιου είδους επισκευές
Κόστος: 37.20€

 

ΕΠΑΝΑΦOΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

*Όταν το tablet "κολλάει" και αργεί να ανταποκριθεί λόγο ιών ή εφαρμογών*

*Δεν περιλαμβάνεται back up των αρχείων και τον εφαρμογών*

*Συμπεριλαμβάνεται Δωρεάν Έλεγχος Σωστής Λειτουργίας*

Εγγύηση: Δεν δίνεται εγγύηση για τέτοιου είδους επισκευές
Κόστος: 12.40€

 

*Στις παραπάνω υπηρεσίες συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%*

**Η διάγνωση και η ενημέρωση προς τον πελάτη είναι δωρεάν**

***Σε περίπτωση μη επισκευής δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση***

Η επιχείρηση  δεν διαγράφει ή επεμβαίνει σε αρχεία πελατών.

Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων από αστοχία υλικού ή άλλο λόγο.

Για ενημέρωση σχετικά με το ακριβές κόστος κάθε υπηρεσίας είναι απαραίτητο η συσκευή να σταλεί στο εργαστήριο για πλήρη έλεγχο και κοστολόγηση.

 

Σημείωση: Οι παραπάνω υπηρεσίες αφορούν μόνο Tablet και Smartphones και όχι iPhone ή iPad. Για επισκευές iPhone και iPad δείτε την ανάλογη κατηγορία.

 

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός μας στο ebay έχουμε παρέχει υπηρεσίες επισκευής motherboard και VGA σε πελάτες από περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο και είμαστε ένα από τα πλέον έμπειρα εργαστήρια σε επισκευές αυτού του τύπου στην Ευρώπη.

Επισκευάζουμε

Σχετικά με εμάς

Στην Computer Systems προσφέρουμε υπηρεσίες επισκευής και ανάκτησης δεδομένων από το 2008. Είμαστε η μοναδική επιχείρηση που έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ελλάδα και την Ε.Ε με σκοπό την έρευνα σχετικά με την ανάκτηση δεδομένων από κατεστραμμένα αποθηκευτικά μέσα και τις μεθόδους επισκευής BGA. Ως αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας μας μπορούμε να προσφέρουμε το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας σε όλες τις υπηρεσίες μας με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Προσφέρουμε επίσης επαγγελματικό εξοπλισμό, εκπαίδευση, υποστήριξη και αναλώσιμα υλικά για τα εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Από απλούς πελάτες που θέλουν να επισκευάσουν απλά ένα σπασμένο iPhone μέχρι καταστήματα αλυσίδας που θέλουν να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εργαστηρίων επισκευής, η Computer Systems μπορεί να προσφέρει τις καλύτερες ολοκληρωμένες λύσεις.

Φόρμα Επικοινωνίας